កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​មាន​គោល​ដៅ​បង្កើន​ល្បឿន​អ៊ីនធើណេត​រហូត​ដល់​មួយ​ពាន់​មេហ្កាប៊ីត​ក្នុង​មួយ​វិនាទី​នៅ​ឆ្នាំ​២០១២

ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ត្រូវ​បាន​គេចាត់​ទុក​ជាប្រទេស​មួ…